CCLV

Contactcommissie Lage Vuursche

Nieuws

Klik hier voor recente berichten in de kranten.

Klik hier voor een link naar de website van landgoed Pijnenburg, persberichten.

Klik hier voor de Nieuwsbrieven van de Vrienden van Eyckenstein.

Gesprek Houthakkersfeest en Pijnenburg

30 mei heeft op landgoed Pijnenburg een gesprek plaatsgevonden met als onderwerp de bereikbaarheid van het houthakkersfeest. Zoals bekend heeft het landgoed besloten het de fietsers fysiek onmogelijk te maken over de paden te fietsen die landgoed Pijnenburg enige jaren geleden de status "Fietspad" heeft ontnomen en daar "Wandelpad" van heeft gemaakt. Pijnenburg hanteert het standpunt dat voornoemde paden nimmer fietspad zijn geweest. De CCLV constateert dat de plaatsing van ANWB paddestoelen alsmede bewegwijzering van de provincie bij het oversteekpunt aan de Wieksloterweg, het voor de argeloze fietser moeilijk heeft gemaakt dit onderscheid te kunnen herkennen. Tot op de dag van vandaag zijn fietsers op pad met fietskaarten waarop deze verbinding als fietspad staat aangemerkt. Dit ligt uiteraard buiten de verantwoordelijkheid van het landgoed Pijnenburg, het zou wel wenselijk zijn als Pijnenburg bronnen als Google, ANWB en de Fietserbond gaat inlichten dat deze wandelpaden vanaf heden echt een "No Go" zijn voor fietsers. Een samenvatting van het gesprek vindt u hier.

De CCVL gaat in gesprek met Staatsbosbeheer om te bezien of er ook andere mogelijkheden zijn om te voorkomen dat fietsers voor de richting Soest gedwongen worden over de gevaarlijke Embranchementsweg en de niet zo optimale Vuursche Steeg te fietsen. Dat wordt wel een uitdaging want het is zeer aannemelijk dat Staatsbosbeheer dezelfde argumenten gaat hanteren om een dergelijke verbinding niet te willen openen als Pijnenburg hanteert om deze te sluiten (verandering van volume en aard van het gebruik maken de belasting op de natuur buiten proportioneel).

De verkeerswethouder heeft inmiddels ook een gesprek gehad met landgoed Pijnenburg. Gezien de recente activiteiten bij de oversteek Wieksloterweg (er wordt een soort gracht gegraven), lijkt het er niet op dat voor fietsers een blijvende oplossing over landgoed Pijnenburg in West-Oost zin gerealiseerd gaat worden. De CCLV heeft in het gesprek aangegeven zeer in haar nopjes te zijn met de Noord-Zuid verbinding die over het landgoed Pijnenburg gaat en hoopt dat in de toekomst iets dergelijks via de zuid naar oost gerealiseerd kan worden.

Debat in de Raad, plannen Soestdijk

10 april 2019 om 20:00 is de vergadering Informatie voor de Raad, deze wordt wegens de grote belangstelling, gehouden in de raadszaal. Veel mensen zijn als inspreker aan het woord geweest tijdens de avond "informatie voor de Raad". Voorstanders van de plannen maar ook mensen die hun zorgen uiten over de effecten die de plannen gaan hebben op de natuur. De stukken alsmede de inspraakreacties en presentaties vindt u via deze link (hier klikken). Als u vervolgens op het pijltje/omgekeerde "V" rechts van punt 3 Ruimtelijk Kader Landgoed Paleis Soestdijk klikt, krijgt u een lijst met stukken te zien waar u dan vervolgens per stuk op kunt klikken.

Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche en Omgeving heeft een mooie presentatie gegeven die de effecten van de plannen goed inzichterlijk maakt. De CCLV deelt de conclusies van de Stichting. De CCLV heeft in een vroeg stadium de wethouder haar zorgen medegedeeld over de geplande schaalomvang van de exploitatie. U moet denken aan het regelmatig organiseren van grootschalige evenementen die veel bezoekers gaan trekken. Daar is de infrastructuur niet op berekend en dit zal zijn weerslag hebben op de bewoners van de gemeentes Baarn en Soest. Deze zorgen heeft de CCLV als inspraak reactie ook bij de gemeenteraad neergelegd.

Bij het tabblad "Archief" vindt u de stukken welke de gemeente beschikbaar heeft gesteld.

Fietsverbinding Lage Vuursche -  Soest gesloten

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan, de fietsverbinding over het landgoed Pijnenburg van Lage Vuursche naar Soest is niet meer bruikbaar voor fietsers. Dagelijks werd deze fietsroute gebruikt door onder andere schooljeugd. Die moeten nu hun toevlucht zoeken naar de Vuursche Steeg en de Embranchementsweg. De CCLV vindt dit een onwenselijke situatie omdat deze wegen niet uitblinken in veiligheid voor de fietsende gebruikers. Wethouder Jansma is middels een e-mail op de hoogte gesteld van onze zorgen, we hebben de vraag neergelegd of de gemeente Baarn op korte termijn mogelijkheden ziet om fietsers een goed bruikbare en veilige verbinding te bieden zo lang de geplande vrij liggende fietspaden langs de Vuursche Steeg en de Embranchementsweg nog niet zijn gerealiseerd.

Inmiddels zijn er diverse andere partijen die hun zorgen over de sluiting van het fietspad hebben geuit. Het landgoed heeft nu een gedoogbeleid door de weeks tussen zonsopkomst en zonsondergang. Veel fietsers hebben de wens ook in het weekend over het pad te kunnen fietsen.

Eerdaags volgen gesprekken met zowel landgoed eigenaar dhr Insinger als de burgemeester over deze kwestie. Wij houden u op deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Beleidsregels Evenementen

Afgelopen februari heeft de CCLV gereageerd op de concept beleidsregels betreffende te organiseren evenementen. De gemeente heeft hier op gereageerd (reactie in het rood aangegeven in het document). Via andere kanalen waren ook al wat vragen en opmerkingen op de gemeente afgevuurd welke zijn verwerkt in de definitieve versie (welke nog wel door de raad geaccordeerd dient te worden).

Regelgeving omtrent geluid in gemeente Baarn is in dit document vastgelegd.

 

Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. opgericht

Onlangs is de stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. opgericht. Ontwikkelingen die zich recent hebben voorgedaan op landgoed Pijnenburg baren de initiatiefnemers voor deze stichting zorgen. Wordt niet teveel van ons natuurschoon opgeofferd voor bebouwing?

De stichting presenteert zichzelf op hun website. Daar vindt u ook informatie hoe u de stichting een helpende hand kunt bieden en ook hoe u donaties kunt doen.

 

Foto impressie Nationaal Kampioenschap Traditioneel Gerij

Zaterdag 10 september 2017 was het prachtig weer en was Lage Vuursche 's ochtends en aan het eind van de middag gastheer voor het Nationaal Kampioenschap Traditioneel Gerij. Een foto impressie gemaakt door de secretaris van de CCLV van het inspannen op het weiland van familie Schep-Koops en het paraderen langs de jury op het weiland van restaurant De Lage Vuursche vindt u hier (<-Klik).