CCLV

Contactcommissie Lage Vuursche

Welkom op de site van de Contactcommissie Lage Vuursche

Het wapen van Lage Vuursche

De CCLV is een adviesorgaan welke door de gemeente van Baarn is ingesteld middels de Verordening Contactcommissie Lage Vuursche.

De Contactcommissie Lage Vuursche (CCLV) is samengesteld uit kandidaten die zijn gekozen bij de verkiezingen voor de CCLV die gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden.

De CCLV adviseert het college van Baarn, gevraagd en ongevraagd, over onderwerpen die de gemeenschap van Lage Vuursche direct aangaan.

De CCLV vergadert minimaal 1 keer per jaar openbaar en verder zo vaak als nodig wordt geacht met een maximum van 10 keer per jaar.

Op en of aanmerkingen kunt u mailen!