CCLV

Contactcommissie Lage Vuursche

Kalender

Vergader data CCLV.

De hoorzittingen voor 2020 zullen plaatsvinden op:

Donderdagavond 18 juni

Donderdagavond 17 september

Donderdagavond 26 november

De hoorzittingen zijn in Dorpshuis De Furs om 20:00.

Daarnaast vergadert de CCLV in klein verband roulerend op door-de-weekse dagen zo vaak als nodig wordt geacht door tenminste 3 leden van de CCLV. Deze vergaderingen worden in principe gehouden in de bibliotheek en staat open voor bezoekers. Men kan via een mail aan de secretaris een verzoek tot spreektijd indienen. De secretaris zorgt er voor dat tijdig datum en tijdstip van Hoorzittingen en Vergaderingen worden vastgesteld en gepubliceerd, alhier op de website en in de gebruikelijke regionale media. 


Afhaal schema rest afval, groen afval, plastic en oud papier

Klik op deze link om het afhaal schema in te zien.

Voor de Smartphone heeft RMN een App ontwikkeld, door deze te installeren is het mogelijk tijdig een melding te krijgen wat wanneer aan de weg gezet kan worden.

Activiteiten Stichting Welzijn

Meer info: zie de website van Stichting Welzijn