CCLV

Contactcommissie Lage Vuursche

Archief

Notulen Hoorzitting 19 februari 2020

Presentatie Elisabeth Park, 19 februari 2020

Plannen Ontwikkeling Elisabeth terrein rondom Kapel, 19 februari 2020

Advies Smederij, 16 februari 2020

Notulen vergadering, 29 november 2019

Dossier Paleis Soestdijk, oktober 2019

Notulen vergadering, 20 september

Verslag bijeenkomst Klankbordgroep Soestdijk, 4 september 2019

Beknopt verslag vergadering 28 juni 2019

Verslag gesprek Pijnenburg en Houthakkersfeest, 30 mei 2019

Verslag overleg met de burgemeester, 28 mei 2019

Verslag Hoorzitting 22 maart 2019

Ruimtelijk kader landgoed Paleis Soestdijk, 3 april 2019

Rapport Partacipatie en Communicatie, Paleis Soestdijk, 3 april 2019

Tender Rijksvastgoedbedrijf, Paleis Soestdijk, 3 april 2019

Omgevingsvisie Paleis Soestdijk, 3 april 2019

Ruimtelijk kader, Paleis Soestdijk, 3 april 2019

Presentatie Top Parken, ontwikkelingen De Ridderhof, 22 maart 2019

Verslag Kleine vergadering, 28 januari 2019

Beleidsregels Evenementen, januari 2019

Verslag Openbare vergadering 30 november 2018

Verslag Openbare vergadering, 21 september 2018

Verslag open dag Venwoude, 30 juni 2018

Beknopt verslag Openbare vergadering, 15 juni 2018

Beknopt verslag Openbare vergadering, 24 april 2018

Presentatie De Ridderhof, 24 april 2018

Plan tot uitbreiding Buiten In De Kuil, 23 april 2018

Beleidsregels Evenementen, 22 maart 2018

Reactie gemeente op advies CCLV aangaande concept beleidsregels Evenementen, 22 maart 2018

Geluidbeleidsregels, 13 maart 2018

Brief met bouwkundig advies project Smederij, 27 februari 2018

Verslag openbare vergadering, 22 februari 2018: Bijlage 1, presentatie Toppark  ; Bijlage 2, presentatie bewoners.

Verslag Openbare vergadering, 25 januari 2018

Verslag Openbare vergadering, 30 november 2017

Verslag Openbare vergadering, 26 oktober 2017

Verslag Openbare vergadering, 28 september 2017

Verslag Openbare vergadering, 29 juni 2017

Verslag Openbare vergadering, 30 mei 2017

Verslag Openbare vergadering, 13 april 2017

Verslag Openbare vergadering, 26 januari 2017

Verslag Openbare vergadering, 8 december 2016

Verslag Openbare vergadering, 29 september 2016

Verslag Openbare vergadering, 30 juni 2016

Verslag Openbare vergadering, 26 mei 2016

Verslag Openbare vergadering, 28 april 2016

PowerPoint Presentatie Toelichting Informatienota Theehuis Overbosch, 28 april 2016

Aanvraag parkeervergunning, 21 april 2016

Reactie stichting Werkgroepdassen Utrecht & 't Gooi, 7 april 2016

Informatie nota voor de gemeente raad, motie Pijnenburg, 7 april 2016

Verslag openbare vergadering, 31 maart 2016

Informatiebrief motie Pijnenburg en motie verkeer, 31 maart 2016

Advies verkeersmotie, 30 maart 2016

Verslag openbare vergadering, 25 februari 2016

E-mail wisseling dhr Insinger aangaande verkeersveiligheid, januari-mrt 2016

Bijlagen verleende vergunning project Smederij

Verslag overleg CCLV met burgemeester 10 december 2015

Antwoord schriftelijke vragen LTS en PvdA n.a.v. besluit in de Raad december 2015

Schriftelijke vragen LTS en PvdA n.a.v. besluit in de Raad december 2015

Verkeerstelling juni 2015

Motie Landgoed Pijnenburg, 16 december 2015

Motie Aanpak bevindingen Rapport Hauptmeijer, 16 december 2015

Advies CCLV Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, Landgoed Pijnenburg, december 2015

Brief van het college naar aanleiding van gesprek met wethouder Jansma over Ontwerpbestemmngsplan Pijnenburg, 7 december 2015

Toelichting Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, Landgoed Pijnenburg, 13 maart 2015

Brief voorontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, Landgoed, 10 maart 2015

Afwijzing plan uitbreiding parkeren 300 Roedenlaan, 22 februari 2015

Verslag vergadering 10 december 2015

Uitslag enquête Overbosch, document voor de Raad

Verslag vergadering 29 oktober 2015

Verslag vergadering 24 september 2015

Verslag vergadering 25 juni 2015 (aanhangsel: antwoord op de 3 gestelde vragen)

Verslag vergadering 28 mei 2015

Verslag vergadering 26 februari 2015 (aanvullende e-mail van de heer Insinger)

Verslag vergadering 29 januari 2015

Verslag vergadering 27 november 2014

Nieuwsbrief Waaks Editie 2

Nieuwsbrief Waaks Editie 3

Nieuwsbrief Waaks Editie 4

Verslag vergadering 30 oktober 2014

Advies aan het college Vergunningparkeren.

Verzoek realisatie parkeerplaatsen 300 Roedenlaan

Brief aan college zorg wegens uitstel vernieuwing gasleidingen

Verslag vergadering 25 september 2014

Verslag vergadering 28 augustus 2014

Verslag bijeenkomst college van Baarn 25 juli 2014

Verslag vergadering 3 juli 2014

Verslag vergadering 17 april 2014

Verslag vergadering 4 december 2013

Verslag Hoorzitting 24 oktober 2013, gemaakt door Diana Bosch van Drakenstein

Verslag Hoorzitting 24 oktober 2013, gemaakt door Anja Winters

Verslag vergadering 12 september 2013

Verslag vergadering 17 januari 2013

Convenant Pijnenburg

Uitwerking beleidsregels ondergeschikte horeca Kuil van Drakestein

Parkeerverordening Baarn

Rapport Hauptmeijer, 2011

Project "Vuursche Link", fietspad langs de Vuursche Steeg, 2011

Krantenknipsels 2007-2012

Rapport Brede Werkgroep, 2005

"Lage Vuursche 2000", 1990